• Thông báo:

    Các bạn sinh viên chưa có tài khoản hoặc khi tham gia Elearning phát sinh sự cố, liên hệ anh Thanh tại phòng A.301 - Khoa TCNH để được hỗ trợ kỹ thuật. Thời gian từ 8h30 đến 15h30 các ngày trong tuần.

    Trân trọng.

Skip course categories